Vårt arbeid

Protonterapi innføres i Norge

Norge følger etter flere andre land, og arbeidet med å bygge to protonsenter i Oslo og Bergen er i gang. I fremtiden kan flere kreftpasienter bli vurdert til denne type behandling, som vil spare mest mulig normalvev fra stråling.

Samboeren døde etter sviktende oppfølging og kompetanse

20. november i 2019 mistet Britt Rosenvinge sin kjære samboer Bjørn Tore Blomquist (62).
Han hadde en alvorlig lungekreft, men det var en ny cellegiftkur mens han hadde en ubehandlet lungebetennelse, som tok livet av han. Nå har sykehuset i Telemark fått påpakning fra Fylkesmannen (nå kalt Statsforvalteren) om at de har brutt loven både når det gjelder forsvarlig pasientbehandling og manglende kontinuitet i kontaktlegetilbudet.

Opptak fra webinar om lungekreft, korona og vaksine

9.februar arrangerte foreningen et høyaktuelt webinar om lungekreft, korona og vaksinasjon. Vi hadde med oss Lars Fjellbirkeland, dr.med., spesialist i lungesykdommer, overlege ved Lungeavdelingen på Rikshospitalet, som fortalte om hva vi i løpet av det siste halvåret har lært om lungekreftpasienter, korona og sykdomsrisiko.
Opptak fra webinaret ser du her.

Verdens kreftdag 4. februar

Hvert år er det 35000 nye krefttilfeller, 11000 dør og 296.000 lever med kreft. Hver av disse har minst 1 pårørende, som betyr at det er mange som er pårørende til en som har eller har hatt kreft.
På Verdens kreftdag 4. februar ønsker vi i år å hylle og takke pårørende for deres uvurderlige innsats og støtte til mennesker med kreft.