Vårt arbeid

Ingen godkjenning av Tagrisso i 2020!

Tagrisso til behandling av ikke-småcellet lungekreft med EGFR T790M-mutasjon topper ønskelisten til lungekreftleger, men medisinen har fått gjentatte avslag i Beslutningsforum de siste årene, og står, utrolig nok, ikke på sakslisten til Beslutningsforums siste møte i år, 14.desember.

Opptak fra Lungekreftdagen 9.nov

I november markerer vi i fellesskap lungekreftmåneden, og 9.november arrangerte vi Lungekreftdagen 2020, hvor vi samlet noen av landets fremste eksperter på lungekreftområdet til et svært lærerikt webinar.
Opptak fra webinaret ser du her:

Bekymret for medikamentell forskjellsbehandling for lungekreftpasienter

– Innen medikamentell behandling av lungekreft, har (heldigvis) utviklingen vært enorm. Behandlingen er blitt mye mer komplisert og endringer skjer i  høyt tempo. Dette kan det være krevende å følge med på. Vi vet at noen leger, som ofte står alene som eneste lungekreftlege på mindre avdelinger, er bekymret fordi de selv kjenner at de ikke klarer å holde seg helt oppdatert. Dette kan føre til at lungekreftpasienter blir behandlet forskjellig avhengig av hvilket sykehus de behandles på, sier Åslaug Helland, overlege og forsker ved Radiumhospitalet OUS.

Lungekreftpasienter opereres fortsatt på sykehus med for få operasjoner

Kreftpasienter skal opereres på sykehus med robuste tall, solid erfaring og rutine, men fortsatt blir lungekreftpasienter operert på sykehus som ikke oppfyller krav om årlig operasjonsvolum. For lungekreft er kravet at sykehuset skal operere lungekreftpasienter minst 40 ganger per år. Per i dag er det 8 sykehus som operer lungekreftpasienter, men kun 6 av disse når kravet til volum. De to sykehusene som ligger under kravet er henholdsvis Stavanger universitetssykehus og Nordlandssykehuset Bodø.

Kjøp lodd i vårt novemberlotteri

November er lungekreftmåneden. Støtt vårt arbeid for alle som er rammet av lungekreft ved å delta i vårt novemberlotteri, og vær med i trekningen av to flotte vaser fra Hadeland, og to praktiske drikkeflasker med vår logo, samt boken "Hver dag teller" av Lotta Våde fra Kreftkompasset.