Vårt arbeid

Lungekreftpasienter opereres fortsatt på sykehus med for få operasjoner

Kreftpasienter skal opereres på sykehus med robuste tall, solid erfaring og rutine, men fortsatt blir lungekreftpasienter operert på sykehus som ikke oppfyller krav om årlig operasjonsvolum. For lungekreft er kravet at sykehuset skal operere lungekreftpasienter minst 40 ganger per år. Per i dag er det 8 sykehus som operer lungekreftpasienter, men kun 6 av disse når kravet til volum. De to sykehusene som ligger under kravet er henholdsvis Stavanger universitetssykehus og Nordlandssykehuset Bodø.

Kjøp lodd i vårt novemberlotteri

November er lungekreftmåneden. Støtt vårt arbeid for alle som er rammet av lungekreft ved å delta i vårt novemberlotteri, og vær med i trekningen av to flotte vaser fra Hadeland, og to praktiske drikkeflasker med vår logo, samt boken "Hver dag teller" av Lotta Våde fra Kreftkompasset.

Lansering av All.Can Norge

Lungekreftforeningen er en del av All.Can Norge, et tverrfaglig samarbeid mellom CarciNor Nevroendokrin kreft, Hjernesvulstforeningen og Aktiv mot kreft - og to legemiddelselskaper - Roche og Bristol Myers Squibb. All.Can er nå etablert i 15 land, verden over – og har som mål å bidra til en bedre og mer pasientorientert kreftbehandling.