Vårt arbeid

Lansering av All.Can Norge

Lungekreftforeningen er en del av All.Can Norge, et tverrfaglig samarbeid mellom CarciNor Nevroendokrin kreft, Hjernesvulstforeningen og Aktiv mot kreft - og to legemiddelselskaper - Roche og Bristol Myers Squibb. All.Can er nå etablert i 15 land, verden over – og har som mål å bidra til en bedre og mer pasientorientert kreftbehandling.

Informasjon om årets landsmøte og fremtidige arrangementer

Lungekreftforeningen hadde mange planer for aktiviteter for våre medlemmer i vår og til høsten som vi nå må snu om på. Et av de var vårt landsmøte på Gardermoen i april. Selv om samfunnet nå gradvis er i ferd med å åpnes opp igjen, tror vi ikke det vil være realistisk at vi får gjennomført vårt landsmøte som planlagt før tidligst helt på slutten av året, og det vil fortsatt være usikkerhet hos mange av våre medlemmer på om man på grunn av egen sykdom vil ønske å delta i møter som inkluderer reise og treff med mange mennesker. Styret har derfor vedtatt at vi avlyser årets landsmøte i sin helhet, og at neste landsmøte blir det som ordinært skal arrangeres innen utgangen av mai 2021.

Møt opp til behandling og kontroller

–  Mange er lungekreftpasienter er redde for koronasmitte. Det er forståelig. Men det er viktig å huske på at det er en mye større risiko å ikke fortsette kreftbehandling, eller møte opp til de timeavtalene du har. Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle lungekreftpasienter til å fortsette sitt planlagte behandlingsforløp, samt å møte opp til timeavtaler, sier Åslaug Helland, overlege ved Radiumhospitalet og hovedstyremedlem i Lungekreftforeningen.