Vårt arbeid

Vil sette norgesrekord

Øystein Haugen er godt i gang med treningen for å greie å løpe opp og ned Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro (5895 moh) og den tilknyttede kampanje for å samle inn en million kroner til Lungekreftforeningen. Nå har han justert ambisjonene, og han proklamerer at han går for norgesrekord.

Advokattilbud til medlemmer

Lungekreftforeningen kan nå lansere et nytt medlemstilbud med rabattert pris på advokattjenester. I
følge advokat og partner Preben Kløvfjell i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell er de klare til å bistå
Lungekreftforeningens medlemmer med juridiske spørsmål knyttet til både sykdomsforløpet og alle
andre saker hvor bistand fra en advokat kan være nyttig.

Tilbyr Avastin gratis

Gynkreftforeningen og Lungekreftforeningen har fått legemiddelselskapet Roche til unntaksvis å gi bort medisinen Avastin (bevacizumab) uten kostnad til en liten gruppe alvorlig syke lungekreftpasienter og pasienter med tilbakevendende livmorhalskreft hvor annen standardbehandling ikke er aktuell. 

Mer åpenhet om lungekreft!

I november markerer vi i fellesskap lungekreftmåneden, og på Lungekreftdagen, 9.november, er det 11 år siden foreningen vår ble stiftet.
– I 2018 fikk 3351 personer lungekreft, og stadig flere kvinner rammes. Dette gjør lungekreft til den tredje mest vanlige kreftformen her i landet. Allikevel er det fortsatt et betydelig stigma knyttet til diagnosen lungekreft. Mer åpenhet rundt diagnosen vår er en av våre hjertesaker, sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.

Ja til to nye lungekreftmedisiner

Beslutningsforum sa 21.oktober ja til innføring av Brigatinib (Alunbrig) til behandling av ALK positive pasienter med avansert ikke småcellet lungekreft (NSCLC) tidligere behandlet med krizotinib og Durvalumab (Imfinzi) til behandling av lokalavansert, inoperabel ikke-småcellet lungekreft.

– Et viktig vedtak som vi håper vil føre til endring!

Helsetilsynet slo nylig fast at det vil være uforsvarlig av helseforetaket Vestre Viken å ikke fortsette behandling med immunterapi for en pasient som har hatt nytte av behandling vedkommende selv har betalt for hos en privat tilbyder. Vedtaket gjelder såkalt off-label-bruk av medisiner. Det vil si bruk av en medisin for en sykdom det foreløpig ikke er gjort fullstendige studier på nytten av for den aktuelle kreftsykdommen. Helsetilsynet oppgir i vedtaket at helseforetaket må ta hensyn til dokumentasjon på effekt av behandlingen som er gitt i det private.

Nytt, skuffende nei til Tagrisso

– Dette er en svært fortvilende situasjon som igjen går utover pasientene. I protokollen fra dagens møte hvor Tagrisso igjen får avslag skriver Beslutningsforum at det er" ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men prisen er for høy i forhold til den dokumenterte effekt". Her snakker vi om en liten pasientgruppe, hvor mange av de som er rammet er unge. Legemiddelselskapet har senket prisen, men ennå er det altså pris som blir oppgitt som grunn for avslaget. Det er opprørende og trist, og vi opplever at det er vanskelig å komme igjennom og bli hørt av helsemyndighetene, sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.

Lever på lånt tid

Hver måned betaler Cathrine Gabrielsen (53 år) 70 000,- kroner av egne, oppsparte midler, for å overleve. Dette fordi Beslutningsforum i flere runder har sagt nei til å finansiere den livsforlengende medisinen Tagrisso til behandling av ikke-småcellet lungekreft med EGFR T790M-mutasjon som hun er rammet av.