Vårt arbeid

Lungekreftforeningens landsmøte og landskonferanse 2020

Lungekreftforeningen har gleden av å invitere alle medlemmer til landskonferanse på
Park Inn Radisson Oslo Airport Hotel West. 25. april kl. 1100 til 26. april kl. 1400. I forbindelse med landskonferansen skal Lungekreftforeningen også gjennomføre vårt formelle landsmøte. Alle medlemmer som har betalt kontingent har møterett her.

Vil sette norgesrekord

Øystein Haugen er godt i gang med treningen for å greie å løpe opp og ned Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro (5895 moh) og den tilknyttede kampanje for å samle inn en million kroner til Lungekreftforeningen. Nå har han justert ambisjonene, og han proklamerer at han går for norgesrekord.

Advokattilbud til medlemmer

Lungekreftforeningen kan nå lansere et nytt medlemstilbud med rabattert pris på advokattjenester. I
følge advokat og partner Preben Kløvfjell i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell er de klare til å bistå
Lungekreftforeningens medlemmer med juridiske spørsmål knyttet til både sykdomsforløpet og alle
andre saker hvor bistand fra en advokat kan være nyttig.

Tilbyr Avastin gratis

Gynkreftforeningen og Lungekreftforeningen har fått legemiddelselskapet Roche til unntaksvis å gi bort medisinen Avastin (bevacizumab) uten kostnad til en liten gruppe alvorlig syke lungekreftpasienter og pasienter med tilbakevendende livmorhalskreft hvor annen standardbehandling ikke er aktuell. 

Mer åpenhet om lungekreft!

I november markerer vi i fellesskap lungekreftmåneden, og på Lungekreftdagen, 9.november, er det 11 år siden foreningen vår ble stiftet.
– I 2018 fikk 3351 personer lungekreft, og stadig flere kvinner rammes. Dette gjør lungekreft til den tredje mest vanlige kreftformen her i landet. Allikevel er det fortsatt et betydelig stigma knyttet til diagnosen lungekreft. Mer åpenhet rundt diagnosen vår er en av våre hjertesaker, sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.

Ja til to nye lungekreftmedisiner

Beslutningsforum sa 21.oktober ja til innføring av Brigatinib (Alunbrig) til behandling av ALK positive pasienter med avansert ikke småcellet lungekreft (NSCLC) tidligere behandlet med krizotinib og Durvalumab (Imfinzi) til behandling av lokalavansert, inoperabel ikke-småcellet lungekreft.