Etter diagnosen

Diagnosen lungekreft fører med seg mange endringer. I tillegg til å leve med selve sykdommen må man også ta seg av helt praktiske og organisatoriske ting. Nedenfor finner du en oversikt over de viktigste oppgavene du nå har foran deg.

Hvordan skal jeg forberede meg på samtalen med legen?

I løpet av lungekreftforløpet blir du informert om mange forskjellige testresultater. For å beholde oversikten bør du – om mulig – oppbevare en kopi av alle resultatene og dokumentere legebesøkene. Det kan også være nyttig å ha alle disse papirene samlet, hvis du for eksempel skulle bytte lege. Det beste er å finne frem en mappe allerede ved starten av behandlingen.

Hvis du er kjent med og forberedt på endringene i hverdagen, kan det forebygge følelsen av hjelpeløshet og gjøre det lettere å håndtere sykdommen. Prøv derfor å avklare så mange medisinske og praktiske spørsmål som mulig på forhånd:

  • Hvor lenge må jeg bli på sykehuset i tilfelle en operasjon, og hva skal jeg ta med?
  • Hvem tar seg av de daglige gjøremålene hjemme i denne perioden?
  • Trenger jeg hjelp utenfra?
  • Må jeg forberede meg spesielt på de poliklinisk behandlinger og visitter på sykehuset mitt?
  • Hvordan kommer jeg meg til poliklinikken på sykehuset mitt og hvem betaler for transporten?
  • Hvilken lege er hovedkontaktpersonen ved en poliklinisk behandling?
  • Hvem ønsker jeg å snakke med sykdommen om?

Tips til pårørende

Hvis dere trenger hjelp i hverdagen, bør du sammen med den som er rammet av sykdommen overveie hvem dere skal spørre og til hvilke oppgaver. Viktig: Overlat oppgaver som hun eller han som er rammet av sykdommen fint kan klare alene, ellers kan hun eller han raskt føle seg overflødig.

Sjekkliste

Har du hatt de første undersøkelsene og fått diagnosen lungekreft av legen? Sørg for at du får så nøyaktig forklaring som mulig på alt, slik at du bedre forstår funnene og konsekvensene.

Vi har laget en sjekkliste du kan ta med deg:

Sjekkliste for samtale om diagnose og behandling