Genetisk risiko  for lungekreftutvikling

Flere studier viser at genetiske variasjoner kan gi økt risiko for lungekreft.

Miljøfaktorer og røyking kan også påvirke risikoen for disse personene. Den økte kunnskapen rundt genetiske faktorers rolle for oppkomsten av lungekreft hos ikke-røykere, kan i fremtiden føre til at det utvikles nye legemidler. I tillegg kan den gi forutsetninger for forebyggende innsats, for eksempel tidlige screeningprogram for personer som løper en større risiko for å utvikle lungekreft på grunn av genetisk bakgrunn.