Om Lungekreftforeningen

Lungekreft er verdens vanligste kreftsykdom. Hvert år rammes i alt rundt 1,5 millioner mennesker av lungekreft. I Norge rammes over  3500 personer av lungekreft hvert år, noe som gjør dette til den tredje mest vanlige kreftformen.

Lungekreftforeningen er for deg som har eller har hatt lungekreft, og for pårørende av lungekreftrammede. Vi gir råd, støtte og ivaretar lungekreftrammedes interesser. Sammen arbeider vi for å bedre behandling og rehabilitering for lungekreftrammede. Vi jobber for å spre kunnskap om forebygging av lungekreft og for å fremme lungekreftsaken ovenfor helsemyndigheter og politikere.

Lungekreftforeningen har over 800 medlemmer. Vi har lokallag og fylkeskontakter spredt over hele landet.

Lungekreftforeningen ble stiftet 9.november 2008. Deltagere fra hele landet var tilstede under stiftelsessamlingen. I april 2009 holdt foreningen sitt første landsmøte i Oslo. Siden har vi årlig avholdt landsmøte. Lungekreftforeningen er medlem av Kreftforeningen.

Hele historien til foreningen

Vårt arbeid

Likepersonsarbeid, medlemsbladet Pust, oppdatering av nettsidene og sosiale medier, drift av organisasjonen og påvirkningsarbeid i forhold til helsevesen og politiske myndigheter er noen av de viktigste oppgavene til Lungekreftforeningen sentralt.

Medlemskap

Vi er medlem av Pårørendealliansen.
Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Våre aktiviteter

Lungekreftforeningen arrangerer flere større kurs og arrangementer i året. Hvert år på vårparten holder vi landsmøte og landskonferanse.

Se våre kurs og aktiviteter

Lokallag

Vi har tre lokallag, Oslo og Akershus, Telemark og Vestfold. Lokallagene samler medlemmer i nærområdet til medlemsmøter og kurs. Dette kan være lavterskeltilbud som å samles for å gå en tur sammen, og det kan være medlemsmøter med eksterne foredragsholdere.

Se våre lokallag

Fylkeskontakter

Våre fylkeskontakter sørger blant annet for kontakt og påfyll av materiell om lungekreftforeningen på lokale sykehus, samt medlemskontakt i fylket.

Våre fylkeskontakter

Styret

Styrets medlemmer

Vedtekter

Vedtektene ble først vedtatt på stiftelsesmøtet 9. november 2008 og sist revidert april 2018.
Vedtekter Lungekreftforeningen

Årsberetning og regnskap

2021 Årsmelding 
2021 Årsregnskap
2020 Årsmelding
2020 Årsregnskap
2019 Årsmelding 
2019 Regnskap 
2019 Revisjonsberetning 
2018 Årsberetning
2017 Årsberetning
2016 Årsberetning
2015 Årsberetning
2014 Årsberetning

Referat fra landsmøte

2021 Protokoll landsmøte Lungekreftforeningen
2019 Protokoll landsmøte Lungekreftforeningen 
2018 Protokoll landsmøte Lungekreftforeningen