Totalt ga panelet råd i 138 saker i 2023, gynekologisk kreft var den største diagnosegruppen, med 29 saker, etterfulgt av mage-tarmkreft og lungekreft med 16 saker. Alle former for lungekreft ble henvist til vurdering, med en mulig overrepresentasjon av mesoteliom (lungehinnekreft).

bilde av grønbergHvorfor er lungekreft blant de diagnosene der flest henvises til Ekspertpanelet? 
-  Vanskelig å si noe sikkert. Men antallet pasienter med lungekreft er høyt, og tross god behandling for mange er det jo en del som ikke har så god effekt av behandlingen som man skulle ønske, sier Bjørn Henning Grønberg, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU og overlege ved Kreftklinikken på St. Olavs hospital, og medlem i Ekspertpanelet. 

I 6 av de 16 sakene fikk pasientene tilbud om *off-label, hva kan vi si om de resterende pasientene?
-  I en del tilfeller er det rett og slett ikke annen tilgjengelig behandling enn det pasientene har fått eller har fått tilbud om ved sitt sykehus.

* «Off-label» betyr at markedsførte legemidler benyttes til behandling av sykdommer som legemidlet ikke har godkjenning for.

Dette gjør Ekspertpanelet

Ekspertpanelet skal hjelpe pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med å få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at etablert behandling er prøvd og ikke lenger har effekt. Ekspertpanelet skal blant annet vurdere og gi råd om det er aktuelle kliniske studier/utprøvende behandling i Norge eller i utlandet, fortrinnsvis i Norden.
Mer info: Mulighet for ny medisinsk vurdering hos Ekspertpanelet