bilde av helseministerenI den nye ordningen vil altså enkeltpasienter kunne søke om behandling, selv om Beslutningsforum har avslått behandlingen. 
– Vi går nå inn for en ordning som gir enkeltpasienter mulighet på tilgang på medisiner som Norge i utgangspunktet har sagt nei til, sier Vestre til VG

bilde av kari grønås– Lungekreftpasienter har ofte ikke tid til å vente på at en medisin skal vurderes gjentatte ganger i Beslutningsforum. Som oftest strander behandlingene  fordi man ikke blir enig om pris. Denne nye ordningen vil bidra til mer trygghet og sikre at pasienter allikevel kan få dekket livsviktige medisiner selv om forhandlingsrundene drar ut i tid. Raskere tilgang til nye medisiner har gjennom mange år vært en av våre prioriterte saker i Lungekreftforeningen, det er derfor svært gledelig at vi nå ser at det skjer en utvikling i prosessen med å innføre nye medisiner i Norge, sier Grønås.

Les mer: