Second opinion

Er det virkelig lungekreft? Finnes det andre måter å behandle den på? Kjenner legen min til alle behandlingsmulighetene? Etter en diagnose er det vanlig å føle seg rådløs, tvilende og usikker. Her kan en fornyet vurdering, også kalt second opinon, gi deg trygghet.

Hva betyr fornyet vurdering?

Når man får diagnosen lungekreft, anbefaler den behandlende legen en passende behandling. Denne har legen ideelt sett diskutert i et tverrfaglig møte med andre leger, et såkalt «multi disiplinært team» (MDT). Før behandlingen starter, gjennomgår legen de enkelte trinnene grundig med deg. Dermed kan du bestemme om du vil godta den foreslåtte behandlingen – eller om du ønsker å få en fornyet vurdering. Dette kan bidra til å fjerne tvil eller bedre avveie nytte mot risiko. Hvis du ønsker en behandlingsmetode som legen kanskje ikke er kjent med eller enig i, kan en fornyet vurdering hjelpe deg å vurdere denne bedre. Er du godt informert, er det også lettere å ta en avgjørelse om behandlingsmetode og stå ved denne beslutningen – noe som er en viktig forutsetning for at behandlingen skal lykkes.

Hvordan kan jeg få en fornyet vurdering?

Det første skrittet er å snakke åpent med legen om at du er i tvil. Hvis du fortsatt ikke er beroliget, kan du be legen henvise deg til en kollega for en kvalifisert fornyet vurdering – en så kalt second opinion. De fleste leger har full forståelse for slike bekymringer og gjør alt de kan for å hjelpe. Du behøver heller ikke å oppgi noen grunn for hvorfor du vil ha en slik fornyet vurdering.

Etter pasientrettighetslovens §2-3 har alle pasienter rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand. Skulle den fornyete vurderingen gir et annet resultat, må du rådføre deg med (fast)legen om hvilken vurdering som skal legges til grunn for videre behandling. Du har ikke krav på en tredje vurdering men et slikt tilfelle vil ofte føre til ytterligere undersøkelser for å finne den beste løsningen for deg. Uansett bør en fornyet vurdering så langt det er mulig baseres på de samme kriteriene som den første vurderingen – altså i et tverrfaglig møte.

Etter at de har gjennomgått dokumentene, diskuterer ekspertene vurderingene sine med deg og gir deg en skriftlig sammenfatning som du kan ta med til den behandlende legen. Deretter kan legen fastsette de neste skrittene sammen med deg.

Betaling av utgifter

Du betaler bare vanlig egenandel for en fornyet vurdering. Det kan være lurt å sjekke på forhånd hvor høy egenandelen for undersøkelsen vil være.

Tips til pårørende

Ofte er det vanskelig for den som er rammet av sykdommen å ta innover seg all informasjonen og stille spesifikke spørsmål, for eksempel om omsorg i hjemmet. Hvis du følger den som er rammet av sykdommen til legesamtalen, får du samtidig selv informasjon og kan snakke med legen om faktorer som sosialt miljø eller snakke om de forskjellige behandlingsmetodene. Da kan det være lettere å ta en beslutning.

Mulighet for ny medisinsk vurdering hos Ekspertpanelet

En vurdering av ekspertpanelet er ikke en «second opinion» av behandlingsvalg. Ekspertpanelet skal hjelpe pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med å få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at etablert behandling er prøvd og ikke lenger har effekt. Les mer på Helsenorge.no.