Skreddersydde legemidler

Det finnes et stort behov for flere behandlingsalternativer for lungekreft. De siste årene har også forskningen rundt nye legemidler skutt raskt i været. I dag finnes det mer enn 100 nye legemidler i ulike utviklingsfaser, og en rekke nye legemidler vil være tilgjengelige i løpet av 5 til 10 år.

Felles for denne generasjonen nye legemidler er at det handler om såkalte målrettede behandlinger – man retter seg inn mot de faktorene som er unike for de aktuelle tumorene og deres vekst.

I et lengre perspektiv finnes det et håp om at kreftbehandling skal kunne gjøres mer individuell. Dersom behandlingen kan skreddersys til hver enkelt pasient og dennes kreftsvult, vil effekten blir langt større og man kan unngå unødig overbehandling.

Vaksine mot lungekreft

Den forskningen som pågår med tanke på å utvikle en vaksine mot kreft, handler om å finne effektive metoder, slik at immunforsvaret vårt reagerer mot og fjerner tumorceller. Dette kan foregå på ulike måter, for eksempel kan en kreftsyk person få injeksjoner av døde celler fra sin egen tumor sammen med forhåndsbehandlede immunceller.

I dag finnes det over 100 vaksiner under utvikling mot ulike typer kreft. På lengre sikt forskes det også på vaksine som skal forhindre at kreft i det hele tatt oppstår.