Hovedstyret

Kari Grønås, leder
Kontakt: 950 50 467 , e-post: kari@lungekreftforeningen.no

Tor Atle Andersen, nestleder
Kontakt: 472 71 941 , e-post: toratleandersen@gmail.com

Ole Knutzen, styremedlem
Kontakt: 905 99 162, e-post: oleknutzen@live.com

Sol Nymoen, styremedlem
Kontakt: 902 25 538

Hans Petter Spydslaug, styremedlem
Kontakt: 906 42 113 , e-post: spydslaug@gmail.com

Stian Andre Aagnes, styremedlem
Kontakt: 920 95 861, e-post: aagnes_stian@hotmail.com

Vilde Drageset Haakensen, styremedlem
Kontakt: 986 69 297, e-post: vilde.haakensen@gmail.com

Gunn Lægreid Haldorsen, styremedlem
Kontakt: 902 49 791, e-post: glhhaldorsen@gmail.com

Gørill Bakke Lothe, vara
Kontakt: 958 39 055, e-post: g-ebakke@online.no

Karin Tverå Hansen Juvik, vara
Kontakt: 415 55 277, e-post: kahajuvik@gmail.com