Styret

Per Olthuis, leder
Kontakt: 919 97 281, e-post: per@olthuis.no

Cecilie Bråthen, nestleder
Kontakt: 976 80 915, e-post: braathen.cecilie@gmail.com

Helle-Karin Hanssen, økonomiansvarlig
Kontakt: 481 31 612, e-post: helle.karin.josefsen@gmail.com

Åslaug Helland, styremedlem
Kontakt: 959 40 863, e-post: aslaug.helland@gmail.com

Pål Røsand, styremedlem
Kontakt: 975 00 928, e-post: pal.rosand@icloud.com

Lise Bratli, styremedlem
Kontakt: 920 63 166, e-post: lisebratli@icloud.com

Ole Knutzen, lokallagsansvarlig
Kontakt: 905 99 162, e-post: ol-kn@online.no

Sol Nymoen, styremedlem
Kontakt: 902 25 538, e-post: solnymo@online.no

Karine Tveiten Kjörk, varamedlem
Kontakt: 469 49 997, e-post: karine.tveiten@gmail.com

Liselotte Bjelke, varamedlem
Kontakt: 922 60 532, e-post: lisebjelke@gmail.com

Mariann Bekkos, varamedlem
Kontakt: 916 01 898, e-post: mariannbekkos79@gmail.com