Vi har færre dagligrøykere enn noensinne. Regjeringen har en visjon om en tobakksfri generasjon, og har fått Stortinget med seg på flere innstramminger i tobakkspolitikken.  
På grunn av store fremskritt i forskningen, er det nå mulig å kurere lungekreft, dersom den oppdages tidlig nok.  Så vi kan å redde svært mange fra lungekreft og lungekreftdød!  

Forum for lungekreftscreening og Lungekreftforeningen inviterer til debattmøte om lungekreft under Arendalsuka 2024. På møtet inviterer vi forskere, pasienter og politikere til å diskutere hva som skal til for å få til en fremtid uten lungekreftdød. 

Medvirkende i panelet: 

  • Kari Grønås, Leder, Lungekreftforeningen
  • Åslaug Helland, Kreftforsker, spesialist i onkologi ved OUS og professor ved UiO
  • Hilde Bryhn, Ordstyrer
  • Trond-Eirik Strand, Lege og forskningleder Lungekreftstudien "tidlig diagnostikk av lungekreft", Oslo Universitetssykehus
  • Andreas Høiaas, Spesialrådgiver, politikk og samfunnskontakt, Kreftforeningen

Les mer i programoversikten til Arendalsuka