Utredning

Beslutningen om riktig behandling er basert på en omfattende undersøkelser. Det finnes forskjellige diagnostiske metoder for å diagnostisere lungekreft og fastsette sykdomsstadiet.
Ved mistanke om lungekreft utfører legene en rekke undersøkelser for å stille en diagnose og avklare ulike spørsmål:

Er svulsten ondartet?
Hvilken form for lungekreft dreier det seg om?
Hvor i lungen sitter svulsten?
Er sykdommen allerede fremskreden?

I denne forbindelse danner legen seg et bilde av tidligere sykehistorie gjennom en grundig samtale. Du blir for eksempel spurt om livsstil, nåværende plager og eksisterende sykdommer, mulige skadelige stoffer på arbeidsplassen og om du røyker. Deretter følger den fysiske undersøkelsen og forskjellige diagnostiske metoder.

Hvilke metoder som brukes i diagnosen, avhenger av hvert enkelt tilfelle. Mange undersøkelser er kanskje ikke mulig på grunn av eksisterende sykdommer, andre gir kanskje ikke mer informasjon og vil være en unødvendig belastning. Legen kan gi deg detaljert informasjon.

Artikkelen har fri gjenbruk.

behandling

Kliniske studier

Kliniske studier der ny behandling prøves ut på mennesker er en forutsetning for medisinsk utvikling. Det må alltid gjennomføres slike studier før et nytt legemiddel eller en ny behandlingsmetode kan godkjennes til bruk. Grunnforskningen gjøres i laboratorier, men alle legemidler må testes på pasienter som har den aktuelle sykdommen før de kan brukes rutinemessig.

Ja til to nye lungekreftmedisiner

Beslutningsforum sa 21.oktober ja til innføring av Brigatinib (Alunbrig) til behandling av ALK positive pasienter med avansert ikke småcellet lungekreft (NSCLC) tidligere behandlet med krizotinib og Durvalumab (Imfinzi) til behandling av lokalavansert, inoperabel ikke-småcellet lungekreft.