Våre webinarer

Lungekreftforeningen arrangerer en rekke aktuelle webinarer, opptak fra disse finner du her.

Webinar om rask tilgang på eksperimentell behandling, 11.05.21

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet AstraZeneca og MSD.

Webinar om gensekvensering, 07.04.21

Webinaret er støttet av legemiddelselskapene BMS, MSD, Roche og AstraZeneca.

Webinar om lungekreft, korona og vaksine, 09.02.21

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet AstraZeneca og MSD.

Webinar om seneffekter etter lungekreft, 10.12.20

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet AstraZeneca, BMS og MSD.

Lungekreftdagen 2020: Dagens behandling av lungekreftpasienter:

  • Hva er standard behandling for lungekreft i dag, ved overlege og professor Åslaug Helland, Radiumhospitalet.
  • Impress–studien. Presentasjon av studien som ser på hvordan ulike etablerte behandlinger for andre sykdommer kan brukes til for eksempel lungekreft, ved overlege og professor Åslaug Helland, Radiumhospitalet.
  • Forskjeller i behandling landet rundt – hva har du krav på ved fagansvarlig for kvalitetsregistrene, Liv Marit Dørum i Kreftregisteret.

Lungekreftdagen 2020 er støttet av legemiddelselskapene AstraZeneca, BMS og MSD.

Lungekreftdagen 2020: Tilgang til medisiner i det offentlige:

  • Hvilke medisiner står i kø og hva er alternativene, ved Odd Terje Brustugen, overlege ved Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe.
  • Hvordan jobber Beslutningsforum, og hvordan svarer legemiddelindustrien på kravene de setter, ved tidligere metodesjef i Statens Legemiddelverk og nå ansatt i legemiddelselskapet Amgen, Kristin Svanqvist.
  • Hvordan kan pasientforeninger og Kreftforeningen jobbe for at pasientene skal få de beste medisinene, ved Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningenn

Lungekreftdagen 2020 er støttet av legemiddelselskapene AstraZeneca, BMS og MSD.

Lungekreftdagen 2020: Leve med lungekreft:

  • Kreftkompasset, ved Lotta Våde
  • Pasienthistorie ved Pål Røsand, styremedlem i Lungekreftforeningen
  • Kosthold og kreft, ved førsteamanuensis Christine Halvorsen, Senter for klinisk ernæring

Lungekreftdagen 2020 er støttet av legemiddelselskapene AstraZeneca, BMS og MSD.

Webinar: forskning på lungekreft, 24.09.2020

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet AstraZeneca, BMS og MSD.

Webinar: Lungekreft og covid-19, 03.06.20