Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Lise Bratli Leder 92063166
Karine Tveiten Kjørk Styremedlem 46949997
Hans Petter Spydslaug Styremedlem 90642113
Pål Røsand Styremedlem 97500928