Jeg er alltid den yngste med lungekreft

Anne Cathrine Kjerrgård var kun 36 år da hun fikk diagnosen «ikke-småcellet lungekreft, med spredning til hodet».

Gunn har ALK-positiv lungekreft

Hvordan lærer man seg å leve med en alvorlig kreftdiagnose?

Fra dødsdom til løpende håp

Les hele historien

Vår spesialist svarer på dine spørsmål om lungekreft.

Spør lungekreftlegen

Leder som kjenner bransjen

Lungekreftforeningens nye leder, Kari Grønås (58), har gjennom utdannelse som farmasøyt, lang fartstid i ulike legemiddelselskaper og nå ti år som lungekreftpasient god kjennskap til utfordringer med å få nye kreftlegemidler ut til pasientene. Nå vil hun bruke sin kunnskap og kontaktnett til det beste for lungekreftpasienter.

Krever raskere medisingodkjenning

Lungekreftforeningens landsmøte krever at helseminister Ingvild Kjerkol snarest tar tak i evalueringen av Nye metoder, og iverksetter tiltak for raskere godkjenning av nye behandlinger for bruk i det norske offentlige helsevesen. Saken ble raskt fulgt opp av hovedstyret, og budskapet ble tydelig formidlet i et møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet.

Bli medlem!

Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme ovenfor helsemyndigheter og styrker vårt arbeid for lungekreftrammede og deres pårørende!

Meld deg inn!

Kurs og aktiviteter