Immunterapi = håp

–  En ting jeg har lært er at du aldri skal gi opp håpet – uansett.
Lungekreft med spredning til hodet var diagnosen Ellen Mitchell Olsen fikk i 2016. Hun fikk tilbud om palliativ behandling og lindrende team ble kalt inn. På kontroll sommeren 2019 kan ikke legene finne tegn til kreft lenger hos Ellen.

Vår spesialist svarer på dine spørsmål om lungekreft.

Spør lungekreftlegen

Mer åpenhet om lungekreft!

I november markerer vi i fellesskap lungekreftmåneden, og på Lungekreftdagen, 9.november, er det 11 år siden foreningen vår ble stiftet.
– I 2018 fikk 3351 personer lungekreft, og stadig flere kvinner rammes. Dette gjør lungekreft til den tredje mest vanlige kreftformen her i landet. Allikevel er det fortsatt et betydelig stigma knyttet til diagnosen lungekreft. Mer åpenhet rundt diagnosen vår er en av våre hjertesaker, sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.

Ja til to nye lungekreftmedisiner

Beslutningsforum sa 21.oktober ja til innføring av Brigatinib (Alunbrig) til behandling av ALK positive pasienter med avansert ikke småcellet lungekreft (NSCLC) tidligere behandlet med krizotinib og Durvalumab (Imfinzi) til behandling av lokalavansert, inoperabel ikke-småcellet lungekreft.

Opp og ned Kilimanjaro på 24 timer - til støtte for lungekreft!

I 2020 skal Øystein Haugen løpe opp og ned Afrikas høyeste fjell. Målet er å klare det på under 24 timer og å samle inn 1 000 000 kroner til støtte for lungekreft!

Hjelp Øystein å nå målet!

Økt overlevelse ved lungekreft viser nye tall

Tallene for overlevelse ved lungekreft øker og det er gledelig. Ferske tall fra Kreftregisteret viser at fem-års relativ overlevelse ved lungekreft nå er på hele 31,3 prosent for kvinner og 23,9 prosent for menn. Men fortsatt er lungekreft den kreftformen som tar flest liv i Norge, i 2017 skyldes 20 prosent av kreft-dødsfallene lungekreft.

Kurs og aktiviteter