Ole fikk småcellet lungekreft

Dårlig pust viste seg å være småcellet lungekreft for Ole Knutzen

Vår spesialist svarer på dine spørsmål om lungekreft.

Spør lungekreftlegen

Bli medlem!

Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme ovenfor helsemyndigheter og styrker vårt arbeid for lungekreftrammede og deres pårørende!

Meld deg inn!

Lungekreftscreening vil redde mange liv

Studie på lungekreftscreening viser at screenede menn hadde 24 prosent redusert risiko for å dø av lungekreft.
– Dette er tydelige resultater som bekrefter for oss at lungekreftscreening virker, sier Haseem Ashraf, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og overlege ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Kurs og aktiviteter