Lær deg å leve med det

«Du må lære deg å leve med at du ikke skal bli gammel», sa legen på Haukeland til Gunn Lægreid Haldorsen (51). Det var en brutal beskjed å få i julegave. Men uhelbredelig ikke-småcellet lungekreft med spredning er brutalt. For Gunn var den gode beskjeden at hun er ALK-positiv og at behandlingen er fire piller morgen og kveld.

Vår spesialist svarer på dine spørsmål om lungekreft.

Spør lungekreftlegen

Forskningstildelinger fra Kreftforeningen 2021

I årets forskningstildeling fra Kreftforeningen har et prosjekt rettet mot forskning på persontilpasset behandling for småcellet lungekreft fått støtte. Til sammen har Kreftforeningen delt ut 176 millioner kroner, og mange prosjekter som forsker på kreftbehandling generelt har fått tildelinger, de fleste av disse er ulike former for forskning på immunterapi.

Bli medlem!

Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme ovenfor helsemyndigheter og styrker vårt arbeid for lungekreftrammede og deres pårørende!

Meld deg inn!

NIPU-studien på lungehinnekreft

Lungehinnekreft er en kreftform som oftest diagnostiseres ved langtkommet sykdom. For enkelte pasienter med begrenset sykdom, kan kirurgi være aktuelt. Det gjøres i København og kombineres ofte med cellegift og strålebehandling. Nå åpnes NIPU-studien, en fase 2-studie som inkluderer pasienter med lungehinnekreft som har fått tilbakefall etter cellegiftbehandling.

Kurs og aktiviteter