Fra dødsdom til løpende håp

Helikopterpilot Stian Aagnes trodde han hadde fått dødsdommen og kunne knapt reise seg fra sykesenga. Kort tid etterpå løp han maraton.

Vår spesialist svarer på dine spørsmål om lungekreft.

Spør lungekreftlegen

Dette mener politikerne om noen av våre viktigste saker

Vi nærmer oss årets Stortingsvalg og i den forbindelse har vi spurt alle de politiske partiene om hva de mener om noen av sakene som er viktigst for Lungekreftforeningen:
- flere kliniske studier til Norge
- bedre behandling for kreftpasienter og raskere tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder
- tilrettelegging for persontilpasset behandling
Her er svarene vi fikk:

Viktig seier om genteknologiloven

Lungekreftforeningen skrev sammen med Kreftforeningen, flere andre pasientorganisasjoner, leger, forskergrupper, Legemiddelindustrien, legemiddelselskaper mfl. under på et felles bekymringsbrev om den manglende oppfølgingen av høringen om genteknologiloven i 2020. Brevet ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet for noen uker siden.

Bli medlem!

Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme ovenfor helsemyndigheter og styrker vårt arbeid for lungekreftrammede og deres pårørende!

Meld deg inn!

NIPU-studien på lungehinnekreft

Lungehinnekreft er en kreftform som oftest diagnostiseres ved langtkommet sykdom. For enkelte pasienter med begrenset sykdom, kan kirurgi være aktuelt. Det gjøres i København og kombineres ofte med cellegift og strålebehandling. Nå åpnes NIPU-studien, en fase 2-studie som inkluderer pasienter med lungehinnekreft som har fått tilbakefall etter cellegiftbehandling.

Kurs og aktiviteter