Fra dødsdom til løpende håp

Helikopterpilot Stian Aagnes trodde han hadde fått dødsdommen og kunne knapt reise seg fra sykesenga. Kort tid etterpå løp han maraton.

Vår spesialist svarer på dine spørsmål om lungekreft.

Spør lungekreftlegen

Immunterapi godkjent til behandling av småcellet lungekreft

Beslutningsforum godkjente i dag immunterapien atezolizumab (Tecentriq) i førstelinjebehandling i kombinasjon med kjemoterapi for utbredt småcellet lungekreft.
– Dette er godt nytt for disse pasientene. Det er stort behov for forbedringer i behandlingen og i prognosene, og godt at pasientene med småcellet lungekreft utbredt sykdom nå har mulighet for behandling med immunterapi, sier Åslaug Helland, overlege ved Radiumhospitalet.

Fjorårets krefttall gjør oss usikre

Den nylig publiserte rapporten fra Kreftregisteret, «Cancer in Norway 2020», bekymrer leder i Lungekreftforeningen, Cecilie Bråthen.
– Tallene fra 2020 viser en nedgang i lungekreftdiagnostisering blant kvinner. Dette gjør oss usikre, fordi vi ikke vet om dette skyldes en faktisk nedgang eller at det betyr at det er mange som, på grunn av pandemien, ikke har oppsøkt lege.

Bli medlem!

Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme ovenfor helsemyndigheter og styrker vårt arbeid for lungekreftrammede og deres pårørende!

Meld deg inn!

NIPU-studien på lungehinnekreft

Lungehinnekreft er en kreftform som oftest diagnostiseres ved langtkommet sykdom. For enkelte pasienter med begrenset sykdom, kan kirurgi være aktuelt. Det gjøres i København og kombineres ofte med cellegift og strålebehandling. Nå åpnes NIPU-studien, en fase 2-studie som inkluderer pasienter med lungehinnekreft som har fått tilbakefall etter cellegiftbehandling.

Kurs og aktiviteter