Henter livsnødvendig medisin i Tyskland

Hver måned setter Pål Hauge (44 år) seg på flyet til Tyskland for å hente medisinen som har gitt han nytt håp. En medisin han ikke kan få i Norge.

Vår spesialist svarer på dine spørsmål om lungekreft.

Spør lungekreftlegen

Protonterapi innføres i Norge

Norge følger etter flere andre land, og arbeidet med å bygge to protonsenter i Oslo og Bergen er i gang. I fremtiden kan flere kreftpasienter bli vurdert til denne type behandling, som vil spare mest mulig normalvev fra stråling.

Bli medlem!

Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme ovenfor helsemyndigheter og styrker vårt arbeid for lungekreftrammede og deres pårørende!

Meld deg inn!

Lungekreftscreening vil redde mange liv

Studie på lungekreftscreening viser at screenede menn hadde 24 prosent redusert risiko for å dø av lungekreft.
– Dette er tydelige resultater som bekrefter for oss at lungekreftscreening virker, sier Haseem Ashraf, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og overlege ved Akershus universitetssykehus (Ahus).