Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Bente Grindheim Leder 90831859
Anne Cathrine Kjerrgård Styremedlem 48603773
Gunn Lægreid Haldorsen Styremedlem 90249791
Marit Bratten Styremedlem 93431180
Svenn-Rune Hansen Styremedlem 926 13 858