Lungekreft er den nest vanligste kreftformen blant både kvinner og menn i Norge, og det er fortsatt den kreftformen som tar flest liv. 

Bli medlem

Støtt vårt viktige arbeid

I 2022 fikk 1730 kvinner og 1804 menn lungekreft her i landet, og det er viktig for Lungekreftforeningen å jobbe for å fjerne stigmaet som er knyttet til lungekreft. Som medlem i Lungekreftforeningen støtter du vårt arbeid med å holde et høyt trykk på forskning innen lungekreft, for raskere godkjenning av nye medisiner og behandlingsmetoder, samt for å ivareta interessene til dem som er berørt av lungekreft. Vi jobber også aktivt overfor politikere og beslutningstakere for å sette fokus på de sakene som er viktige for våre medlemmer. 
 

Dette får du som medlem 

  • Lungekreftforeningens medlemsblad tilsendt i posten 4 ganger per år
  • Tilgang til brosjyrer og informasjonsmateriell 
  • Tilbud om samlinger og arrangementer i regi av Lungekreftforeningen
  • Mulighet til å møte andre lungekreftberørte i våre lokallag
  • Mulighet til å møte andre lungekreftberørte gjennom vårt likepersonsarbeid 
  • Invitasjon til ulike aktiviteter i lokallagene (som eksempelvis foredrag, sosiale treff)
  • Informasjon om lungekreft gjennom våre informasjonskanaler og aktiviteter 


Dette er våre medlemskap

Lungekreftforeningen tilbyr to ulike medlemskategorier:

- Medlemskategori 1: Enkeltmedlemskap. Dette er for deg som er eller har vært diagnostisert med lungekreft, eller som er pårørende til lungekreftrammede. Det er også for deg som ønsker å støtte foreningens arbeid selv om du kanskje ikke har lungekreft tett på.
Kr. 200,- 

- Medlemskategori 2: Familiemedlemskap. Dette er for deg som er eller har vært diagnostisert med lungekreft, og som ønsker å melde inn inntil 8 husstandsmedlemmer, altså  familie og pårørende som engasjerer seg i lungekreftsaken og som ønsker å støtte Lungekreftforeningens arbeid.
Kr. 400,-

*  Ved innmelding i november og desember gjelder medlemskontingenten for inneværende år og neste år.

 

Medlemsskap
Type medlemsskapPris
Enkeltmedlem200,-
Familiemedlemskap400,-

BLI MEDLEM

 

Sterkere sammen - bli medlem!

Desto flere vi er som støtter og jobber for en felles sak - desto bedre! Selv om du eller dine nærmeste ikke er rammet, så kjenner du kanskje noen som har lungekreft tett på livet. 

Flere medlemmer gjør det enklere for oss å bli hørt av politikere, helsemyndigheter, i media og i samfunnet, og dermed får vi større gjennomslagskraft i de sakene som er viktige for lungekreftpasienter. 

Dersom du opplever det vanskelig å melde seg inn ved å benytte skjemaet over så ber vi om at du tar kontakt med vårt sekretariat så hjelper vi deg.

E-post: post@lungekreftforeningen.no
Telefon: 934 70 121
Åpningstid telefon: 09-15 hverdager

På forhånd tusen takk for at du velger å bli medlem i Lungekreftforeningen!