Vipps: valgfritt beløp til 523205

Kontonummer: valgfritt beløp til konto 1202.31.61298. Merk gjerne innbetalingen med gave. Ved minnegaver ber vi om at innbetalingen merkes med avdødes navn.

Utenlandsbetaling:
IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vårt organisasjonsnummer: 993 466 956

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Husk å merke minnegaver med avdødes navn. 

Skattefradrag for gaver

Gaver på over kr. 500,- i året til Lungekreftforeningen gir rett til skattefradrag. Du kan få skattefradrag for inntil 25 000 kroner. Dersom du ønsker skattefradrag for din gave må navn og fødselsnummer (11 sifre) oppgis ved overføring eller meld inn informasjonen via post@lungekreftforeningen.no . Bedrifter må oppgi organisasjonsnummer (9 sifre).