Vi jobber for å spre kunnskap om forebygging av lungekreft og for å fremme lungekreftsaken ovenfor helsemyndigheter og politikere. Lungekreft er verdens vanligste kreftsykdom. Hvert år rammes i alt rundt 1,5 millioner mennesker av lungekreft. I Norge rammes over  3500 personer av lungekreft hvert år, noe som gjør dette til den tredje mest vanlige kreftformen.

Lungekreftforeningen har over 1000 medlemmer. Vi har lokallag og fylkeskontakter spredt over hele landet.

Lungekreftforeningen ble stiftet 9.november 2008. Deltagere fra hele landet var tilstede under stiftelsessamlingen. I april 2009 holdt foreningen sitt første landsmøte i Oslo. Siden har vi årlig avholdt landsmøte. Lungekreftforeningen er medlem av Kreftforeningen.

Vårt arbeid

Likepersonsarbeid, medlemsbladet Pust, oppdatering av nettsidene og sosiale medier, drift av organisasjonen og påvirkningsarbeid i forhold til helsevesen og politiske myndigheter er noen av de viktigste oppgavene til Lungekreftforeningen sentralt.

Medlemskap

Vi er medlem av Pårørendealliansen.
Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Våre aktiviteter

Lungekreftforeningen arrangerer flere større kurs og arrangementer i året. Hvert år på vårparten holder vi landsmøte og landskonferanse.

Se våre kurs og aktiviteter

Lokallag

Vi har syv lokallag: Oslo og Akershus, Agder, Telemark, Vestfold, Vestlandet, Møre og Romsdal, og Trøndelag. Lokallagene samler medlemmer i nærområdet til medlemsmøter og kurs. Dette kan være lavterskeltilbud som å samles for å gå en tur sammen, og det kan være medlemsmøter med eksterne foredragsholdere.

Se våre lokallag

Fylkeskontakter

Våre fylkeskontakter sørger blant annet for kontakt og påfyll av materiell om lungekreftforeningen på lokale sykehus, samt medlemskontakt i fylket.

Våre fylkeskontakter

Styret

Styrets medlemmer