Nytt om lungekreftforskning, landskonferansen 2023

Siste nytt om klinisk relevant forskning og kommende behandlinger på lungekreft. Innlegg ved doktorgradsstipendiat og lege ved Drammen sykehus, Inger Johanne Eide.

 

SAMVAL-studien 03.05.23

Skreddersydd behandling til eldre personer med lungekreft. Foredrag ved Marit Stordal Bakken, spesialist i geriatri og indremedisin / 1 a.m Universitetet i Bergen.

 

Seminar/webinar om lungekreft, Bergen 03.05.23

Bruk av immunterapi etter kirurgi viser seg å være et komplement for å hindre fremtidig tilbakefall. Hva innebærer dette, og hvem får dette tilbudet? Ved seksjonsoverlege Øystein Fløtten: 

 

Opptak fra landskonferansen 15.-16.04.23

Flere og flere lever lenge med en lungekreftdiagnose.Hvordan endrer det helsevesenets oppfølging, behandling og ivaretakelse av senskader etter behandling. Ved overlege og forskningsleder Vilde Drageset Haakensen ved Oslo Universitetssykehus:

 

Følelsesmessige og mentale reaksjoner i møte med lungekreftsykdom for både pasienter og pårørende. Ved psykologene Linn Viktil og Gro Sandberg som har sitt daglige arbeid på Kreftrehabiliteringssenteret ved Oslo universitetssykehus:

 

Mange kreftpasienter opplever kreftrelatert stress i form av bekymring, usikkerhet, tretthet og ubehag, angst og depresjon, noe som ofte medfører nedsatt livskvalitet. StressProffen er et norskutviklet egen- mestringsverktøy som er utviklet gjennom forskning ved Oslo Universitetssykehus. Ved Thomas de Mora fra dHealth AS og Elin Børøsund fra avdeling for digital helseforskning ved Oslo universitetssykehus: 

 

Kosthold ved sykdom. Presentasjon med blanding av teori og gode praktiske tips ved klinisk ernæringsfysiolog Joanna Andersson ved Kreftklinikken på Oslo Universitetssykehus og hotellets kjøkkensjef Bård Undahl: 

 

Siste nytt om klinisk relevant forskning og kommende behandlinger på lungekreft. Innlegg ved doktorgradsstipendiat og lege ved Drammen sykehus, Inger Johanne Eide:

 

Fysisk aktivitet er viktig for å komme seg gjennom kreftbehandling og for å komme seg igjen i tiden etter. Men man trenger ikke å gå på treningsstudio eller dra på løpeturer for å få til viktig fysisk aktivitet i hverdagen. Leder av Aktiv mot kreft, Helle Aanesen gir tips og råd til aktivitet i hverdagen: 

 

Hør den fantastiske historien om hvordan 79 år gamle Ruth Fagerhaug kom seg i form igjen etter å ha operert bort ene lungen. Målet var å komme tilbake på golfbanen, og det greide hun: