Seminar/webinar om lungekreft, Bergen 03.05.23

Bruk av immunterapi etter kirurgi viser seg å være et komplement for å hindre fremtidig tilbakefall. Hva innebærer dette, og hvem får dette tilbudet? Ved seksjonsoverlege Øystein Fløtten: 

 

Opptak fra landskonferansen 15.-16.04.23

Flere og flere lever lenge med en lungekreftdiagnose.Hvordan endrer det helsevesenets oppfølging, behandling og ivaretakelse av senskader etter behandling. Ved overlege og forskningsleder Vilde Drageset Haakensen ved Oslo Universitetssykehus:

 

Følelsesmessige og mentale reaksjoner i møte med lungekreftsykdom for både pasienter og pårørende. Ved psykologene Linn Viktil og Gro Sandberg som har sitt daglige arbeid på Kreftrehabiliteringssenteret ved Oslo universitetssykehus:

 

Mange kreftpasienter opplever kreftrelatert stress i form av bekymring, usikkerhet, tretthet og ubehag, angst og depresjon, noe som ofte medfører nedsatt livskvalitet. StressProffen er et norskutviklet egen- mestringsverktøy som er utviklet gjennom forskning ved Oslo Universitetssykehus. Ved Thomas de Mora fra dHealth AS og Elin Børøsund fra avdeling for digital helseforskning ved Oslo universitetssykehus: 

Kosthold ved sykdom. Presentasjon med blanding av teori og gode praktiske tips ved klinisk ernæringsfysiolog Joanna Andersson ved Kreftklinikken på Oslo Universitetssykehus og hotellets kjøkkensjef Bård Undahl: 

 

 

Siste nytt om klinisk relevant forskning og kommende behandlinger på lungekreft. Innlegg ved doktorgradsstipendiat og lege ved Drammen sykehus, Inger Johanne Eide:

 

Fysisk aktivitet er viktig for å komme seg gjennom kreftbehandling og for å komme seg igjen i tiden etter. Men man trenger ikke å gå på treningsstudio eller dra på løpeturer for å få til viktig fysisk aktivitet i hverdagen. Leder av Aktiv mot kreft, Helle Aanesen gir tips og råd til aktivitet i hverdagen: 

 

Hør den fantastiske historien om hvordan 79 år gamle Ruth Fagerhaug kom seg i form igjen etter å ha operert bort ene lungen. Målet var å komme tilbake på golfbanen, og det greide hun: 

 

Seminar/webinar: nytt innen lungekreftforskning, Trondheim, 01.12.22

 

 

Lungekreftkonferansen, 10.11.22

Lungekreft – diagnose og behandling. Hva er dagens behandling og hva er nytt her. – ved Vilde Drageset Haakensen, overlege ved Oslo Universitetssykehus:

 

 

Screening av lungekreft. Screening for å avdekke tidlige stadier av lungekreft hos personer i risikogrupper har startet opp som et pilotprosjekt ved Akershus Universitetssykehus. Hva går prosjektet ut på, og kan dette bli et tilbud til hele befolkningen? – ved professor i samfunnsmedisin ved Norges arktiske universitet (UiT) og spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus Trond-Eirik Strand:

 

 

Norge i verdenstoppen på kliniske studier. Impress, InPred, Nortrials, Connect dukker til stadighet når man snakker om klinisk forskning i Norge. Hva skjer og hvordan kommer dette lungekreftpasienter til gode? – ved professor Åslaug Helland:

 

 

Å leve med og etter lungekreftdiagnosen. Hva skjer når du får vite at du har fått lungekreft og etter at behandlingen er over? Samtale om livet som lungekreftpasient og relasjoner til omverden:

 

 

Stigma rundt lungekreft, webinar 19.10.22

 

 

Webinar om ulike former for lungekreft. 13.06.22

 

 

 

Temasamling om lungekreft, Bergen 15.02.22

Del 1:

 

 

Del 2:

 

 

Lungekreftkonferansen 2021

 

 

 

Innledning og foredrag ved Åslaug Helland, professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus: Lungekreft – diagnose og behandling. Hva er dagens behandling og hva er nytt her.

 

 

Kliniske studier og hva skjer i forskningen. Hva er nytt i forskningen når det gjelder immunterapi og persontilpasset medisin, og hva kan vi forvente av nye muligheter i nær fremtid. Foredrag ved Åslaug Helland, professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus.

 

 

Rehabilitering etter lungekreftbehandling. Hva bør du tenke på når det gjelder rehabilitering etter lungekreftbehandling og hva finnes av tilbud du bør være orientert om. Foredrag ved Heidi Brorson, spesialrådgiver kreftomsorg i Kreftforeningen.

 

 

Kreftstatistikk. Siste nytt fra Lungekreftregisteret: Mer kunnskap om både bruk og effekt av nye kreftmedisiner i norske sykehus og hva siste års statistikk om forekomst av lungekreft forteller oss. Foredrag ved Liv Marit Dørum i Kreftregisteret

 

 

Krigere og fredsforkjempere i kroppens kamp mot kreft. Om immunterapi, hvordan den virker og hvilke bivirkninger man kan vente seg. Foredrag ved Odd Terje Brustugun, overlege Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe.

 

 

Vaksiner mot kreft. Hvordan virker de og hva sier forskningen. Foredrag ved Paal Fredrik Brunsvig, tidligere overlege ved utprøvingsenheten på Oslo Universitetsykehus.

Webinar om kosthold og aktivitet etter lungekreft, 29.09.2021

 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Bristol Myers Squibb.

Webinar om rask tilgang på eksperimentell behandling, 11.05.21

 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet AstraZenecaBristol Myers Squibb og MSD.

Webinar om gensekvensering, 07.04.21

 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapene Bristol Myers SquibbMSDRoche og AstraZeneca.

Webinar om lungekreft, korona og vaksine, 09.02.21

 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet AstraZenecaBristol Myers Squibb og MSD.

Webinar om seneffekter etter lungekreft, 10.12.20

 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet AstraZeneca, Bristol Myers Squibb og MSD.

Lungekreftdagen 2020: Dagens behandling av lungekreftpasienter:

 

 

  • Hva er standard behandling for lungekreft i dag, ved overlege og professor Åslaug Helland, Radiumhospitalet.
  • Impress–studien. Presentasjon av studien som ser på hvordan ulike etablerte behandlinger for andre sykdommer kan brukes til for eksempel lungekreft, ved overlege og professor Åslaug Helland, Radiumhospitalet.
  • Forskjeller i behandling landet rundt – hva har du krav på ved fagansvarlig for kvalitetsregistrene, Liv Marit Dørum i Kreftregisteret.

Lungekreftdagen 2020 er støttet av legemiddelselskapene AstraZeneca, Bristol Myers Squibb og MSD.

Lungekreftdagen 2020: Tilgang til medisiner i det offentlige:

 

 

  • Hvilke medisiner står i kø og hva er alternativene, ved Odd Terje Brustugen, overlege ved Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe.
  • Hvordan jobber Beslutningsforum, og hvordan svarer legemiddelindustrien på kravene de setter, ved tidligere metodesjef i Statens Legemiddelverk og nå ansatt i legemiddelselskapet Amgen, Kristin Svanqvist.
  • Hvordan kan pasientforeninger og Kreftforeningen jobbe for at pasientene skal få de beste medisinene, ved Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningenn

Lungekreftdagen 2020 er støttet av legemiddelselskapene AstraZeneca, Bristol Myers Squibb og MSD.

Lungekreftdagen 2020: Leve med lungekreft:

 

 

  • Kreftkompasset, ved Lotta Våde
  • Pasienthistorie ved Pål Røsand, styremedlem i Lungekreftforeningen
  • Kosthold og kreft, ved førsteamanuensis Christine Halvorsen, Senter for klinisk ernæring

Lungekreftdagen 2020 er støttet av legemiddelselskapene AstraZeneca, Bristol Myers Squibb og MSD.

Webinar: forskning på lungekreft, 24.09.2020

 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet AstraZeneca, Bristol Myers Squibb og MSD.

Webinar: Lungekreft og covid-19, 03.06.20