Webinar om screening for lungekreft, 27.02.24

Lungekreft blir ofte oppdaget altfor sent. Forskning internasjonalt og her i Norge viser tydelig at mange liv kan reddes om vi kommer i gang med et program for kreftscreening av alle i landet som er i risikogruppen. Dette setter vi fokus på i dette webinaret. Her deltar Gunn Lægreid Haldorsen, nestleder i Lungekreftforeningen, og professor i samfunnsmedisin, Trond-Eirik Strand, som har gjennomført et vellykket lungekreftscreeningsprosjekt ved Ahus. Professor og forskningsleder Åslaug Helland, lege og radiograf Hilde Bjørndal, og Arne Larsen, som ble reddet av screeningprogrammet. I tillegg deltar Stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomitéen Erlend Svardal Bøe (H):