Landsmøte og landskonferanse, 12.-14.04.24

Leder Kari Grønås ønsker velkommen til landsmøte og landskonferanse, og generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, er på plass med hilsen: 

 

Nytt handlingsprogram: I februar 2024 ble et nytt handlingsprogram for behandling av lungekreft utarbeidet. Vilde Drageseth Haakensen, overlege på Ullevål forteller om hvilke behandlingsendringer som har kommet som en følge av dette: 


Siste nytt om klinisk relevant forskning og kommende behandlinger på lungekreft. Innlegg ved professor og leder av Norsk lungekreftgruppe, Bjørn Henning Grønberg: 


Operasjon er fortsatt en viktig behandlingsform for lungekreft, og det er gjort store fremskritt innen denne behandlingsformen som kanskje er blitt underkommunisert i forhold til de fremskrittene som er gjort innen medisinsk behandling. Her gir Steinar Solberg, thoraxkirurg og forsker ved Kreftregisteret, en innføring i operasjonsteknikker og de fremskrittene som er gjort innen denne behandlingsmetoden: 

 

Prehabilitering - prosjekt ved Ahus. Jo mer forberedt vi er, desto bedre blir utfallet av behandlingen. Flere sykehus starter nå et prosjekt med prehabilitering hvor målet er å gjøre pasienten best mulig forberedt de få ukene som går før behandlingen starter. Først ute med dette prosjektet var Ahus og vi får høre om deres erfaringer. Leder av lungeavdelingen på Ahus Anne Edvardsen forteller om prosjektet: 

Prehabilitering - pasientperspektiv. Flere sykehus starter nå et prosjekt med prehabilitering hvor målet er å gjøre pasienten best mulig forberedt de få ukene som går før behandlingen starter. Først ute med dette prosjektet var Ahus og vi får høre om deres erfaringer. Pasient og brukermedvirker i prosjektet Trine Buer forteller sin pasienthistorie og hva dette ville betydd for henne: 


Mette Kløvjan forteller om sin reise som pårørende for nå avdøde Jarle Frøystadvåg: 

 

 

Webinar om screening for lungekreft, 27.02.24

Lungekreft blir ofte oppdaget altfor sent. Forskning internasjonalt og her i Norge viser tydelig at mange liv kan reddes om vi kommer i gang med et program for kreftscreening av alle i landet som er i risikogruppen. Dette setter vi fokus på i dette webinaret. Her deltar Gunn Lægreid Haldorsen, nestleder i Lungekreftforeningen, og professor i samfunnsmedisin, Trond-Eirik Strand, som har gjennomført et vellykket lungekreftscreeningsprosjekt ved Ahus. Professor og forskningsleder Åslaug Helland, lege og radiograf Hilde Bjørndal, og Arne Larsen, som ble reddet av screeningprogrammet. I tillegg deltar Stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomitéen Erlend Svardal Bøe (H):