Den 23. og 24. november 2007 inviterte en prosjektgruppe bestående av medarbeidere fra Kreftforeningen og Rikshospitalet lungekreftpasienter og deres pårørende til møte. Møtet viste at det var stor interesse for en lungekreftforening, og et interimsstyre ble dannet.

Interimsstyret jobbet fra januar til november 2008 med markedsføring av foreningen i ulike medier, for utvikling og spredning av informasjonsmateriell, og ikke minst i forbindelse med planlegging av foreningens stiftelse.

I forkant av stiftelsen deltok representanter fra interimsstyret i et innslag for NRK-programmet Puls den 03.11. Innslaget finnes på NRK nett-TV.

7 til 9. november ble det avholdt en vellykket stiftelsessamling med deltagere fra hele landet. Foreningen ble formelt stiftet søndag den 9. november 2008, og et styre ble nedsatt.

I april 2009 holdt foreningen sitt første landsmøte, på Thon Hotel Linné i Oslo.