Hva er en likeperson?

  • et medmenneske med egen erfaring med kreft
  • en som ved hjelp av sine egne erfaringer kan lytte, gi deg støtte og vise vei i den situasjonen du befinner deg i nå
  • kan bidra til at du finner løsninger som er gode for deg
  • er med i en pasient- eller likepersonsorganisasjon innen kreftområdet og jobber frivillig som likeperson
  • har underskrevet et taushetsløfte og er godkjent likeperson med kurs

 

 

Hvordan kan jeg komme i kontakt med en likeperson?

Lungekreftforeningens likepersoner kontakter du direkte, du finner oversikt over alle våre likepersoner fordelt på fylker under. Ring den som bor nærmest deg.

Du kan også sende en e-post til likeperson@lungekreftforeningen.no

Oslo og Viken

Per Olthuis (Pårørende), e-post: siuhtlo@yahoo.no mob: 919 97 281
Per-Otto Nilsen, e-post: pe-nil@online.no mob: 930 31 400
Alf Gullik Hansen, e-post: agullhan@online.no mob: 991 11 606
Ingar Nilsen, e-post: ingar@pa-plan.no mob: 932 52 528
Lisbeth Hagberg, e-post, lisbhag@gmail.com mob: 970 91 909
Lone H. Aas, e-post: lonebritaas@gmail.com mob: 909 25 841
Katalin Ilona Kozak, e-post: katalinkozak@gmail.com, mob: 416 24 154

Agder

Tor Atle Andersen, e-post: toratleandersen@gmail.com mob: 472 71 941
Askild Johnsen (Pårørende), e-post: askild.johnsen@gmail.com mob: 913 55 707

Vestfold

Dag Maursås, e-post: d.mauraas@gmail.com mob: 911 77 990
Karine Tveiten Kjörk, e-post: karine.tveiten@gmail.com mob: 469 49 997
Hans Petter Spydslaug, e-post: spydslaug@gmail.com mob: 906 42 113
 

Telemark

Rita Slåbakk, e-post: rita.slaabakk@gmail.com mob: 922 37 612
Unni Ruth, e-post: unniruth@yahoo.no mob: 976 68 099
Morten Haraldsen, e-post: mortenharaldsen@outlook.com mob: 900 35 571
Olav Valen (Pårørende), e-post: o.valen@outlook.com mob: 402 88 669
Bjørn Rosbach, e-post: bjornespenrosbach@gmail.com mob: 477 57 828

Innlandet

Børre Skjærbakken, e-post: borremustang@live.no mob: 996 46 136

Hordaland

Henrik Aasved, e-post: henrik.aasved@altiboxmail.no   mob: 959 96 270
Gunn Lægreid Haldorsen, e-post: glhhaldorsen@gmail.com mob: 902 49 791
Bente Grindheim, e-post: bente.grindheim@haugnett.no mob: 908 31 859

Sogn og Fjordane

Odd Eikenes, e-post: o.eikenes@gmail.com mob: 900 72 491

Møre og Romsdal

Kjell Magnar Tjugum, e-post: kjelltjugum@gmail.com mob: 402 41 785

Rogaland

Anne Lise Nesvik, e-post: a-nesvik@online.no mob. 481 13 797

Trøndelag

Oddvar Bakke (Pårørende), e-post: oddvararild.bakke@gmail.com  mob:  957 70 551
Ruth Hørgård Fagerhaug, e-post: ruth.fagerhaug@gmail.com mob: 971 32 798

Troms og Finmark

Wenche Hoholm (Pårørende), e-post: wenche.hoholm@gmail.com mob: 962 34 474

Andre steder du kan treffe en likeperson

Vardesenter

Vardesentrene er en møteplass for kreftrammede og pårørende. På Vardesenteret kan du som kreftrammet eller pårørende møte en likeperson, du kan få informasjon, støtte og veiledning, ta del i aktiviteter eller ha et sted å hvile og finne ro. På UNN, Nordlandssykehuset, St.Olavs Hospital, Radiumhospitalet, Ullevål og Stavanger universitetssykehus er det Vardesentre.  Oversikt over tilbud finner du på www.kreftforeningen.no.

Kreftforeningens rådgivningstjeneste

Hos Rådgivningstjenesten til Kreftforeningen kan du snakke med fagfolk som spesialsykepleiere, jurister og sosionomer. Rådgivningstjenesten er åpen for alle og tjenesten er gratis. Telefon til Rådgivningstjenesten er: 21 49 49 21. For mer info om Rådgivningstjenesten: www.kreftforeningen.no.