Likepersontjenesten

En prat med en likeperson kan være en god hjelp i en vanskelig tid både for deg som har kreft og for deg som er pårørende.

Hva er en likeperson?

  • et medmenneske med egen erfaring med kreft
  • kan ved hjelp av sine egne erfaringer lytte, gi deg støtte og vise vei i den situasjonen du befinner deg i nå
  • kan bidra til at du finner løsninger som er gode for deg
  • er med i en pasient- eller likepersonsorganisasjon innen kreftområdet og jobber frivillig som likeperson
  • har underskrevet et taushetsløfte og er godkjent likeperson med kurs

Hvordan kan jeg komme i kontakt med en likeperson?

Lungekreftforeningens likepersoner kontakter du direkte, du finner oversikt over alle våre likepersoner fordelt på fylker under. Ring den som bor nærmest deg.

Du kan også sende en e-post til likeperson@lungekreftforeningen.no

Oslo og Viken

Per Olthuis (Pårørende), e-post: siuhtlo@yahoo.no mob: 919 97 281
Per-Otto Nilsen, e-post: pe-nil@online.no mob: 930 31 400
Ole Knutzen, e-post: oleknutzen@live.com mob: 905 99 162
Alf Gullik Hansen, e-post: agullhan@online.no mob: 991 11 606

Buskerud

Sol Nymoen, mob: 902 25 538

Agder

Esther Ryberg, e-post:rybergesther@gmail.com mob: 991 64 776

Vestfold

Lise Bratli, e-post: lisebratli@icloud.com mob: 920 63 166
Dag Maursås, e-post: dhermama@online.no mob: 911 77 990
Karine Tveiten Kjörk, e-post: karine.tveiten@gmail.com mob: 469 49 997
Hans Petter Spydslaug, e-post: spydslaug@gmail.com mob: 906 42 113

Telemark

Rita Slåbakk, e-post: rita.slaabakk@gmail.com mob: 922 37 612
Unni Ruth, e-post: unniruth@yahoo.no mob: 976 68 099
Morten Haraldsen, e-post: mortenharaldsen@outlook.com mob: 900 35 571
Olav Valen (Pårørende), e-post: o.valen@outlook.com mob: 402 88 669
Inger Lie, e-post: ingeli2010@live.no mob: 928 63 118
Christer Holmgren, e-post: chho@online.no  mob: 984 26 054

Hedmark

Arnfinn Mangerud, e-post: a-mang@online.no  mob: 911 97 533

Hordaland

Henrik Aasved, e-post: henrik.aasved@altiboxmail.no   mob: 959 96 270

Rogaland

Anne Lise Nesvik, e-post: a-nesvik@online.no mob. 481 13 797

Trøndelag

Oddvar Bakke (Pårørende), e-post: oddvararild.bakke@gmail.com  mob:  957 70 551

 

Andre steder du kan treffe en likeperson

Vardesenter

Vardesentrene er en møteplass for kreftrammede og pårørende. På Vardesenteret kan du som kreftrammet eller pårørende møte en likeperson, du kan få informasjon, støtte og veiledning, ta del i aktiviteter eller ha et sted å hvile og finne ro. På UNN, Nordlandssykehuset, St.Olavs Hospital, Radiumhospitalet, Ullevål og Stavanger universitetssykehus er det Vardesentre.  Oversikt over tilbud finner du på www.kreftforeningen.no.

Kreftlinjen

Hos Kreftlinjen kan du snakke med fagfolk som spesialsykepleiere, jurister og sosionomer. Kreftlinjen er åpen for alle, og tjenesten er gratis fra fasttelefon. Telefon til Kreftlinjen er: 800 57 338. For mer info om Kreftlinjen: www.kreftforeningen.no.