I tillegg til gjennomføring av det formelle landsmøtet vil vi belyse faglige tema som forskning, behandling og prehabilitering. Deltakerne får også tilbud om å delta i erfaringsutvekslingsgrupper, hvor prat og erfaringsutveksling med andre som er i en samme situasjon som deg, enten som pasient eller pårørende, står i sentrum. Program landsmøte og landskonferanse i Lungekreftforeningen (PDF, 158KB)

Deltakerne betaler en egenandel på kroner 500,-. Faktura på egenandel blir sendt ut i forkant av landsmøtet.
Vi støtter reiseutlegg for de av deltakerne som har reiseutgifter over 1500 kroner, med inntil 1500 kroner. 
*Vi gjør oppmerksom på at påmelding til landskonferansen er bindende.

Digital deltakelse

Påmelding til fysisk deltakelse stengte 8.april, men du kan forsatt følge foredragene fra Landskonferansen live! Digital deltakelse er gratis og åpent for alle interesserte. 
Lenke til livestream lørdag:  https://vimeo.com/event/4212051
Lenke til livestream søndag: https://vimeo.com/event/4217339 

Meld deg på til digital deltakelse under.  

Innkalling til landsmøte

I forbindelse med landskonferansen skal Lungekreftforeningen også gjennomføre vårt formelle landsmøte. Alle medlemmer som har betalt kontingent har møterett her.

Landsmøtet finner sted fredag 12. april kl. 1730-2000.

Frist for å sende inn forslag som man ønsker behandlet på landsmøtet er 8. mars. Forslag sendes til post@lungekreftforeningen.no
Påmelding til landsmøtet gjør du sammen med påmelding til landskonferansen. Det er mulig å bare melde seg på landsmøtet hvis man ønsker det.

Forslag til valgkomiteen

Valgkomiteen skal fremme innstilling til landsmøtet om valg av styremedlemmer til Lungekreftforeningens hovedstyre. Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og ønsker innspill fra medlemmene på aktuelle kandidater. Send e-post til valgkomiteen ved Per Olthuis på: siuhtlo@yahoo.no eventuelt telefon: 91 99 72 81 eller Cecilie Bråthen på e-post braathen.cecilie@gmail.com eventuelt telefon 97 68 09 15 innen 1. februar hvis du har forslag til kandidater.


 

Påmelding til Digital deltakelse Landskonferansen 2024

Medlemskap i Lungekreftforeningen
 
 

Hovedmedlemskap kr. 200 per år.
Familiemedlemskap kr. 400 per år.