Det er Lungekreftforeningen i samarbeid med Kreftkompasset som står bak utgivelsen av lungekreftboka, og vi ønsker hjertelig velkommen til en ettermiddag med faglig påfyll fra en lungekreftspesialist, møte med Lungekreftforeningen og en pasient som har fortalt sin historie i Lungekreftboka.

17.00 Velkommen til boklansering!

17.15 Onkolog Terje Halvorsen forteller: Hva er lungekreft, hvordan blir sykdommen behandlet og hva er siste nytt på behandlingsfronten. Onkologen svarer på spørsmål på slutten av foredraget.

18.00 Lungekreftforeningen forteller om sitt arbeid og virke lokalt og landsbasis.

18.30 Den siste halvtimen bruker vi til gode samtaler med hverandre

19.00 Takk for nå!

Sted: Vardesenteret Mauritz Hansensgate 1f. ( ved siden av pasienthotellet )

lungekreftbokaLungekreftboka er en helt unik bok som tar for seg alle aspekter ved det å få lungekreft, bli behandlet og så møte en helt ny hverdag etter sykdommen. De medisinske beskrivelsene om de ulike kreftformene, behandlingene, bivirkninger, senskader, psykiske reaksjoner og seksualliv – alt er grundig presentert med et godt språk som oss vanlige folk kan forstå. Detaljnivået i boken er imponerende, og gjør at den kan brukes som et oppslagsverk underveis i behandling og rehabilitering. Her er også mye å hente for dem som står rundt den som er syk.

Mellom kapitlene med nyttig og god kunnskap møter du mennesker som forteller sine svært personlige historier om det å gjennomleve lungekreft.

Alle vil få utdelt et eksemplar av boken. Deltakelse er gratis og åpen for alle, men vi trenger din påmelding. Meld deg på der du vil delta i skjemaet under. 

Påmelding til lansering av Lungekreftboka

Hvor ønsker du å delta på lansering av Lungekreftboka? Velg sted under.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er du medlem i Lungekreftforeningen?