Tidspunkt: Mandag 6. november klokken 1700 til onsdag 8. november klokken 1600.

Vi setter krav til at våre likepersoner skal ha gjennomført vårt kurs og at de skal delta på jevnlige samlinger for erfaringsutveksling og oppdatering. En likeperson er en som har fått egen sykdomshistorie litt på avstand, og kan være en som kan lytte og dele erfaringer med en som selv trenger noen å prate med. Som likeperson skal vi aldri gi medisinske råd, og det er en selvfølge at våre likepersoner har full taushetsplikt i forhold til det de får høre i samtalene de har.

Årets kurs blir i tre deler. Første del som går fra mandag ettermiddag til tirsdag frem til lunsj er kun for dere som ikke er likepersoner fra før og som her får en grunnskolering. Deretter blir det samling med våre mer erfarne likepersoner resten av tirsdagen. På onsdag arrangerer Lungekreftforeningen Lungekreftkonferansen hvor det blir faglig påfyll som kan være nyttig å ha som ballast i jobben som likeperson.  Som påmeldt på likepersonkurset er du autmatisk påmeldt Lungekreftkonferansen. 

Er dette noe for deg? Benytt skjemaet under til å søke om deltakelse på likepersonkurset.

Påmelding til likepersonkurs for nye og eksisterende likepersoner

Ny eller eksisterende likeperson?
 
Overnatting
 
 
Nye likepersoner deltar 6. -8.11 og eksisterende likepersoner deltar 7.-8.11