Saksliste

Sak 1: Konstituering av møte

Opprop og godkjenning av delegater
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Valg av ordstyrer
Valg av referent
Valg av to delegater til å undertegne protokollen
Valg av tellekorps på to personer

Sak 2:Årsmelding for 2022

Sak 3: Regnskap for 2022

Sak 4: Innkomne forslag

Sak 5: Budsjett 2023

Sak 6: Valg
Valg av tre styremedlemmer for 2 år
Valg av en representant til valgkomiteen for 2 år.
Valg av revisor

Innkomne forslag må sendes til styret innen 20. februar 2023 på mail adr. osloakershus@lungekreftforeningen.no

Regnskap 2022 og Budsjett for 2023 blir lagt frem på årsmøtet.