Vårt kursopplegg er kun for pårørende som deltakere. Det er en forutsetning, at alle er pårørende til en som er alvorlig syk. For at man skal kunne snakke fritt, ser vi det som viktig at bare pårørende er tilstede.

Program for kurset:

16.30 til 17: Servering

17- 17.45: Utfordringer og muligheter- om pårørende rollen

17.45- 18: Pause

18- 18-45: Å være pårørende til en som er i sykdoms prosess

Det kan minimum være 8 og maksimalt 15 deltagere.

Send din bindende påmelding innen fredag 22.mars, slik at vi får gitt Lovisenberg beskjed. Send til Lone H. Aas lonebritaas@gmail.com, eller kontakt mobil 90925841.

Hilsen styret i Lungekreftforeningen Oslo Akershus Lokallag