Vi møtes utenfor inngangen ved det tidligere Munchmuseet. Der står en av oss med et nummer av PUST. 

Etter en liten runde i parken, setter vi oss utenfor kafeen.  
Ta gjerne med deg matpakke om du ønsker det.

Du trenger ikke melde deg på, men kontakt gjerne Lone på 90925841 om du blir forsinket eller ikke finner frem.

Våre Pusteturer er hver 14.dag torsdag kl.12, og er et åpent lavterskel tilbud til alle medlemmer og pårørende, som har lyst å bli med. 

Hilsen 
Lungekreftforeningen Oslo Akershus Lokallag (LOAL)