Kjære medlem av Lungekreftforeningen Oslo Akershus  

Torsdag 8.februar kl.12.00 går PUSTETUREN inne i Nasjonalmuseet. Vi møtes inne i ankomsthallen, hvor en står med et nummer av PUST. Vi spanderer inngangsbilletten.

Du trenger ikke melde deg på, men gi gjerne beskjed til Lone 90925841 om du blir forsinket eller ikke finner frem.

Bildet er fra forrige Pustetur rundt Operaen. Våre Pusteturer er hver 14.dag torsdag kl.12, og er et åpent tilbud til medlemmer og pårørende som har lyst å bli med.

Hilsen

Lungekreftforeningen Oslo Akershus Lokallag (LOAL)