Vanlige årsmøtesaker.
Forslag til årsmøtet må være inne 14 dager før årsmøte.

Sendes Rita Slåbakk, Brubakken 3, 3683 Notodden

Det blir et kort medlemsmøte etter årsmøtet.
Enkel servering .
Velkommen til en hyggelig kveld! 

Mer info? Ta kontakt med Rita på 922 37 612 eller mail: rita.slaabakk@gmail.com