Saksliste

Årsmøtesaker:

  • Godkjenning av saksliste og innkalling
  • Orientering om aktuelle saker
  • Årsmelding og regnskap 2023
  • Budsjett 2024
  • Valg: 5 medlemmer til styret, 2 varamedlemmer, valgkomité

Andre saker:

  • Spørsmål til lege om forskning og behandling
  • Robot til operasjon av pasienter med lungekreft:

Pasienter ved St Olav får ikke tilbud om robotassistert operasjon, fordi sykehuset mangler dette utstyret. Innspill til brev fra lokallaget om at sykehuset snarest anskaffer robot, slik at pasienter i vårt helseområde får samme tilbud som resten av landet allerede har.

  • Ønsker for videre aktivitet i lokallaget.

Det serveres kaffe og kaker, og vi deler ut noen eksemplar av boka Kreftkompasset som ble lansert rett før jul. 

Hjertelig velkommen!