Vi spanderer kaffe og kake, og prater sammen om aktuelle ting. For eksempel: 

  • Hva slags saker ønsker dere at det skal jobbes med lokalt/ nasjonalt. 
  • Kanskje har du spm  ang Lungekreftforeningens  årsmøte/ konferanse 12.-14. april, eller spm til legene som kommer på årsmøtet vårt 7.mai.

En i styret står med et nummer av PUST ved inngangen. Dersom du blir forsinket eller ikke finner frem, kontakt Karin Tverå Juvik 41555277. 

Hjertelig velkommen fra oss i styret!