Velkommen til årsmøte i lokallaget.

Det blir gjennomgang av budsjettet og årsmelding for 2022 og 2023.

Evt innkomne saker.

Deretter valg av nytt styre. 

Etter valget vil Hans-Petter Spydslaug orientere kort om likepersonsordningen.

Vi bestiller pizza, kaffe og kaker.

Ikke nødvendig med påmelding, men pga maten må du gjerne gi beskjed om du kommer!

Innkomne saker må sendes til Lisebratli@icloud.com innen torsdag 29 februar.

Velkommen!

Hilsen lokallaget v/ Lise Bratli, tf 92063166