Saksliste til årsmøte

 • Sak 1: Valg av dirigent og referentValg av 2 representanter til å undertegne protokollen
 • Sak 2: Årsmelding
 • Sak 3: Lokallagets årsregnskap
 • Sak 4: Rapport fra revisor
 • Sak 5: Foreningens vedtekter
 • Sak 6: Innkomne saker
 • Sak 7: Budsjett for 2023
 • Sak 8: Valg:
  • Styreleder
  • Styremedlemmer 3-5 personer
  • Revisor
  • Valgkomite 3 personer

Forslag til årsmøte fra medlemmene må være fremmet til styret senest 4 uker før årsmøte.

Velkommen!

Hilsen styret i Lungekreftforeningen Vestland