Det vil være mulighet for spørsmål fra medlemmene. 

Saksliste til årsmøte

Sak 1: Valg av dirigent og referent
Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

Sak 2: Årsmelding

Sak 3: Lokallagets årsregnskap

Sak 4: Rapport fra revisor

Sak 5: Foreningens vedtekter

Sak 6: Innkomne saker

Sak 7: Budsjett for 2023

Sak 8: Valg

• Styreleder

• Styremedlemmer 3-5 personer

• Revisor

• Valgkomite 3 personer

 

 

Forslag til årsmøte fra medlemmene må være fremmet til styret senest 4 uker før årsmøte.

Det er ønskelig med påmelding til medlemsmøte/årsmøte da det vil bli en lett bevertning. 

Påmelding via e-post: vestland@lungekreftforening.no eller på sms til Bente Grindheim på tlf. 90831859

Velkommen!!!

 

Hilsen lokallaget i Vestland