– For alle som har lungekreft uten spredning vil behandlingen diskuteres på et
tverrfaglig møte med både røntgenlege, kirurg, lungelege og kreftlege til stede. De mest
aktuelle behandlingene i din situasjon er kirurgi eller strålebehandling, begge med kurativ hensikt, det vil si at målet er at du skal bli frisk fra lungekreften. Hvis det blir kirurgi kan man fjerne hele lappen slik at du kun har én lunge igjen, eller det kan gjøres et mindre kirurgisk inngrep for å bevare litt av den aktuelle lappen. Om det er mulig avgjøres blant annet av beliggenheten og størrelsen på svulsten og av lungefunksjonen. Av og til blir man anbefalt cellegift eller strålebehandling etter kirurgi, men det er ikke alltid nødvendig. Mange kan klare seg med én lunge dersom funksjonen i den lungen er god. Lungefunksjonen måles ved spirometri og gassdiffusjon under utredningen før diskusjonen på det tverrfaglige møtet. Alternativet til kirurgi er strålebehandling. Hvis svulsten ligger fritt i lunge uten spredning til lymfeknuter kan strålebehandlingen gis stereotaktisk, det vil si med få behandlinger av høy dose per behandling. Hvis svulsten derimot ligger tett inntil viktige organer eller har spredt seg til lymfeknuter i nærheten kan det være nødvendig med strålebehandling over 6-7 uker kombinert med cellegift og eventuelt etterfulgt av immunterapi for å bli kvitt sykdommen. I
enkelte tilfeller, hvis formen er dårlig eller det er svært utbredt sykdom, klarer vi ikke å gi kurativ behandling, men velger en lettere strålebehandling for å få lokal kontroll, eller eventuelt systembehandling (cellegift/immunterapi/målrettet behandling) for å bremse sykdommen. Det er ikke aktuelt å transplantere lunge som ledd i kreftbehandling. Som du skjønner, er det litt vanskelig å gi endelig svar på din situasjon uten ytterligere opplysninger.