– Det høres ut som om du trenger å få en samtale med din lege der du kan stille alle dine
spørsmål. Det er vanskelig å gi deg svar uten å vite mer om sykdommen din. Oftest gis
stereotaktisk strålebehandling i kurativ hensikt, altså for å bli helt kreftfri, som alternativ til kirurgi. Om det er tilfelle for deg kan jeg imidlertid ikke uttale meg om på bakgrunn av det du skriver. Jeg ville kontaktet sykehuset og bedt om en samtale med en lege. Det er lurt å skrive ned spørsmålene på forhånd og gjerne ha med deg en til som kan høre svarene sammen med deg. En slik samtale kan også gjennomføres på telefon.