– Jeg kan godt forstå at du er frustrert, - det er en lei sykdom. Det høres ut som om den behandlingen du får er standard behandling, og det er den som gis i hele Norge, og også ellers i verden.

Vi jobber hele tiden for å forbedre behandlingen, ved å forske og ha kliniske studier der nye behandlinger utprøves.

Alle har krav på en second opinion, og legen din (enten sykehuslege eller fastlege) kan sende en henvisning til et annet norsk sykehus om dette.