– For de fleste pasienter med stadium IV ikke-småcellet lungekreft, gjør man ikke undersøkelse av hodet hos alle.

Dersom man har plager eller symptomer som peker mot hjernen, gjøres undersøkelse, som CT eller MR. MR er nok en mer sensitiv undersøkelse, det vil si at man ser lettere selv bittesmå svulster, men CT vil ofte være bra nok for å se eventuell sykdom