– Vizimpro er et medikament som er godt utprøvd og som har vist god effekt i kliniske studier. For å være sikker på at medikamenter er nyttige og ikke gjør skade, blir nye medikamenter godkjent kun hvis man kan dokumentere god effekt og ikke veldig alvorlige bivirkninger.
De alternativene du nevner er dessverre ikke godt dokumentert, og er svært omdiskutert.

Mitt råd er å holde seg til Vizimpro. Det kan ha effekt i flere år.