– Så gledelig å høre at du har god effekt av behandlingen! Heldigvis er det mange som har
både god og langvarig nytte av den. Dessverre har vi ikke grunnlag for å si at det er en fordel å operere selv om sykdommen skrumper og kan se ut til å gå helt tilbake på bilder. Det er fordi det vil være enkeltceller rundt i kroppen som vil begynne å vokse på et eller annet tidspunkt. Heldigvis tåler mange behandlingen så godt at de kan leve som normalt mens de behandles. Lykke til videre!