– Standard behandling er kirurgi, ja. De gjør VATS på flere sykehus i Norge. Du kan se frekvensen av VATS / operasjonsvolum osv i kvalitetsrapporten for lungekreft - Kreftregisteret.