– Ja, immunterapi kan ha effekt også når sykdommen har spredd seg til leveren.
Det er flere studier som viser at pasienter med spredning, - også til lever, kan ha god effekt, men ikke alle pasienter har nytte.