14,8 millioner tildelt forskning på lungekreft

Publisert: 3. februar 2020

14,8 millioner av innsamlede midler gjennom Krafttak for kreft ble i 3.februar 2020 tildelt Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for forskning på lungekreft: «Kreftforskningens ekspertgruppe for lungekreftforskning: et stort krafttak mot lungekreft».

Ole Alexander Opdahlshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, overrakk tildelingen til Åslaug Helland, som er medlem av ekspertgruppen. Leder i Lungekreftforeningen, Cecilie Bråthen, var også tilstede. Opdahlshei berømmet Lungekreftforeningen for arbeidet som er lagt ned under kampanjen og for foreningens stå-på-vilje!