Bilde av Vilde Drageset Haakensen-  Som vi har sett de siste årene er det gledelig mye som presenteres om lungekreft! Jeg følger spent med på hva som skjer for pasienter med lokalavasert sykdom, både med neoadjuvant behandling i forbindelse med kirurgi og radiokjemoterapi, sier Haakensen. 

Haakensen forteller at det veldig stas at resultatene fra en dansk studie som hun og kollegaene har deltatt i skal presenteres (NARLAL2). Tine Schytte fra Odense Universitetshospital skal presentere totaloverlevlse for pasienter med lokalavansert, ikke-småcellet lungekreft som har fått radiokjemoterapi med doseeskalert strålebehandling sammenlignet med flat dose.

- I tillegg er jeg litt nysgjerrig på en studie som ser på down-staging av pasienter som ikke er klare for operasjon i utgangspunktet, men der de gir neoadjuvant behandling og ser om de så vil bli mulig å operere etterpå (Zinner et al).
Les mer om denne studien her.

- Jeg er også spent på å se flere resultater for ADCer (antistoff-cellegiftkonjugater) som vi fortsatt har relativt lite kjennskap til. Det kommer noen studier som viser gunstig effekt i første linje, som man jo vil kunne forvente, men hvor mye vi har å hente på denne målrettete cellegiften sammenlignet med standard behandling er fortsatt litt uklart.

ADCer («antistoff-cellegiftkonjugater») binder seg til kreftceller før de transporterer og avgir cellegift direkte i kreftcellene. Dette er etablert behandling for blant annet brystkreft og blærekreft.

Ellers trekker Haakensen frem den stadige utvikling i målrettede medikamenter, med nye medikamenter (for eksempel mot muasjonene HER2 og FGFR), men også nye kombinasjoner. 
En presentasjon viser effekten av en andre generasjons hemmer av KRAS G12C i kombinasjon med pembrolizumab 
- Dette er spennende for oss fordi vi nå snart skal starte inklusjon i en studie som tester denne kombinasjonen i første linje.

Norske lungekreftleger på ASCO

Olav Toai Duc Nguyen og kollega Oluf Dimitri Røe fra Sykehuset Levanger er på plass for å presentere to studier omhandler lungekreft, og baserer seg på data hentet ut fra den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). 

Lungelege Janna Berg fra Sykehuset i Vestfold i Tønsberg presenterer en poster på kongressen som omhandler resultater og data fra en nasjonal studie på kvalitetsvurdering av multidisiplinært lungekreft-team. 

 Åslaug Helland deltar med en studie med nye data fra den pågående IMPRESS-studien. 

Les mer: Disse norske legene reiser til verdens største kreftkongress i Chicago, HealthTalk, 31.05.24